Sunday, March 4, 2012

第17期(04/03/2012)颁发联谊慈善金RM59201.杨亚文 49岁 手脚指患病 高渊 RM1000
2.郭贵发 48岁 鼻癌 新板安拔 RM820
3.林明明 36岁 脑溢血 华都村 RM820
4.林日福 70岁 大肠癌 北海 RM820
5.张玉英 61岁 大肠癌 大山脚 RM820
6.谢梅英 59岁 中风 北海 RM820
7.王梅碹 44岁 子宫癌 北海 RM820温馨之家认捐 RM1000
新春慈善金 RM1000

高渊新璋记饭店/陈俊雄合家乐捐RM320

新春无名氏红包 RM250

乐捐RM200
1.拿督吴文君合家
2.邓合志合家
3.爪夷区州议员YB陈明发拨款
4.
傅华源合家
5.纪念已故潘奕旋
6.纪念已故许招锦


乐捐RM100
1.高渊智慧补习中心
2.黄书强合家
3.明贸易(马)有限公司
4嘉嘉时装中心
5.嘉佳时装中心
6.SK 26合家
7.黄志杰合家
8.李桂银合家
9.杨美娇女士
10.谢炎如合家
11.许玉文合家

许木源合家 RM80

乐捐RM50
1.许振兴合家
2.陈瑞荣合家
3.许锡辉合家
4.陈玟潮合家
5.纪赐贤合家
6.李清吉合家
7.珍珠餐馆
8.魏国明合家
9.赖月心合家
10.陈皇成合家
11.杜晨希合家
12.吴乙来合家
13.洪靖有合家
14陈炳枝合家
15.秦万隆合家
16.洪春添,巫国釜

乐捐RM30
1.许长辉合家
2.林抒漩同善
3.陈熙光,纪欣慧

乐捐RM20
1.已故黄杨南
2.已故李停裕


乐捐RM10
1.蓝盈娃同善
2.方裕锦同善
3.黄韵频同善
4.已故8670摩多

陈武兴夫妇报效点心