Sunday, November 1, 2015

第59期(01/11/2015)颁发联谊慈善金 RM9400


1.夏月玲  23岁  肾病  高渊  RM1500
2.许金铼  52岁  心电磁  高渊  RM1500
3.许国联  37岁  肾病  高渊  RM1500
4.许春兴  52岁  肾病  大山脚  RM700
5.陈美光  40岁  肾病  新板安拔  RM700
6.陈钦财  47岁  瘫痪  大山脚  RM700
7.谢英枝  64岁  中风  北海  RM700
8.苏锡安  54岁  肾病  大山脚  RM700
9.MUHAMAD FARIS 13岁  脑癌  高渊  RM700
10.RAVI KUMAR  53岁  肾病  高渊  RM700


温馨之家慈善联谊会  RM1500

乐捐RM300
1.林革逎合家
2.林治辉合家
3.纪念已故戴培全

YB 孙意志 RM250

乐捐 RM200
1.发兴棕油工业有限公司
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.纪念已故潘奕旋
5.高渊新璋记饭店/陈俊雄合家
6.罗裕和合家
7.黄兢辉合家
8.纪念已故许锦招
9.陈国添合家

乐捐RM150
1.CK ONG AGENCY
2.纪念已故王威升

乐捐RM100
1.黄书强合家
2.方记荣合家
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装中心
7.陈文潮合家
8.杨美娇女士
9.SK 26
10.李桂银合家
11.陈瑞荣合家
12.纪念已故黄炎辉
13.源兴棕油商
14.明贸易(马)有限公司
15.陈汉章合家
16.罗如发市议员
17..张坤炎合家
18.张键春夫妇
19.徐来建合家
20.李青凉合家
21.骆美丽合家


乐捐RM50
1.张仲华合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.陈谆平合家
5.邓俊寿合家
6.陈玟宾合家
7.许振兴合家
8.纪赐贤合家
9.罗木和合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.杜晨希合家
19.黄金典合家
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.TAN SOOI LEK
23.陈锐桄合家
24.谢利山合家
25.陈顺香合家
26.仁心洗肾中心
27.陈文彬合家
28.陈传发合家
29.陈俊生合家
30.ECOTEC INDUSTRY
31.SUPER CHARGE BATTERIES
32.纪宝利合家
33.张华泰合家
34.谢秀香合家
35.罗俊吉合家
36.五星智慧幼儿园
37.秦仕杰同善
38.LEMEI BEAUTY HOUSE
39.纪念已故许加源
40.林泉州合家
41.林景超合家


乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.梁水锦女士
4.纪锡源合家
5.巫国滏合家
6.林坤福合家
7.许来勇合家
8.陈福源合家
9.CHUAH LAN ING
10.纪启好同善
11.张文宝同善
12.黄诗媚合家


乐捐RM20
1.王铋丝合家
2.李秀莉合家
3.黄振展合家
4.纪念已故郭修仁
5.李祥同善
6.纪念已故陈竉丰
7.纪念已故黄瑶香乐捐RM10
1.黄志杰合家
2.林淑凌合家
3.林淑花合家
4.纪念已故张如凤
5.郑锶苹合家
6.罗森其合家
7.李瑞辉合家总共收入:RM9400
(各负责单位请留意,如果有遗漏或者账目差距,请马上通知纠正,谢谢!)
鸣谢:方记荣同善报效自制糕
信利贸易有限公司报效所有恩物