Monday, October 20, 2014

温馨之家第12届捐血运动 19/10/2014

爪夷区州议员孙意志到现场为热心人士打气慰问


以身作则,捐下宝贵血液


第十二届捐血运动 19/10/2014Sunday, October 5, 2014

第47期(05/10/2014)颁发联谊慈善金RM78001.林加保 66岁 年老多病  高渊  RM1500
2.蔡亚妹 66岁 肾病          爪夷  RM700
3.施亚兰 54岁 乳癌          北海  RM700
4.柯炳海 66岁 中风  双溪大年  RM700
5.陈德玖 40岁 口腔癌      莪崙  RM700
6.黄锦益 51岁 中风  巴里文打  RM700
7.陈木清 48岁 肾病          爪夷  RM700
8.黄经明 45岁 肾病      大山脚  RM700
9.AZIZ    49岁 心脏手术  瓜拉姆达  RM700
10.CATHERINE 32岁 乳癌  高渊  RM700

有心人乐捐 RM3000

乐捐RM250
1.林鸽九合家
2.林志辉合家


乐捐 RM200
1.YB 孙意志
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.发兴棕油工业有限公司
5.高渊新璋记饭店/陈俊雄合家
6.罗裕和合家
7.黄兢辉合家
8.纪念已故许锦招
9.纪念已故潘奕旋

乐捐RM100
1.黄书强合家
2.方记荣合家
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装中心
7.张健春合家
8.杨美娇女士
9.SK 26
10.李桂银合家
11.陈瑞荣合家
12.罗如发市议员
13.源兴棕油商
14.明贸易(马)有限公司
15.纪念已故陈竉丰
16.纪念已故黄瑶香
17.李青凉合家
18.陈文潮合家


乐捐RM50
1.罗木和合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.许喜悦合家
5.邓俊寿合家
6.陈亚祥合家
7.许振兴合家
8.纪赐贤合家
9.谢理汕合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.杜晨希合家
19.华景搥车电漆
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.TAN SOOI LEK
23.陈锐桄合家
24.陈玟宾合家
25.陈顺香合家
26.仁心洗肾中心
27.秦仕杰合家
28.龙瑞玉合家
29.陈传发合家
30.陈俊生合家
31.ECO TEC INDUSTRY 
32.SUPER CHARGE BATTERIES
33.洪本銘合家
34.张华泰合家
35.王碧丝合家
36.罗俊吉合家
37.尤槟槟合家


乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.纪锡源合家
5.巫国釜合家
6.黄诗媚同善
7.林坤福合家
8.陈福源合家
9.许来勇合家
乐捐RM20
1.张文宝同善
2.李金全合家
3.李秀莉合家
4.林泉洲合家
5.纪念已故刘金凤

乐捐RM10
1.黄志杰合家
2.林淑凌合家
3.林淑花合家
4.纪念已故张如凤


总共:RM9,360

鸣谢:高渊新璋记报效午餐。
信利贸易有限公司报效所有恩物