Sunday, April 7, 2013

第30期07/04/2013颁发联谊慈善金RM7300


1.杨丰来 58岁 残障肾病 璋角 RM1000
2.李添福 59岁 肾病   居林  RM700
3.张丽萍 42岁 子宫血瘤  大山脚 RM700
4.吴福兴 24岁 肾病   槟城  RM700
5.洪丽兰 65岁 肾病  大山脚  RM700
6.陈镇云 49岁 肾病  北海  RM700
7.连裕财 42岁 截肢  古楼  RM700
8.吴亚泉 51岁 肾病  爪夷  RM700
9.纪均慧 17岁 脊椎侧弯  华都村 RM700
10.杜庆光 59岁 肾病  居林  RM700


张顺安合家 RM800
高渊温馨之家 RM550
大宝森节盈余 RM375
纪念已故许金城 RM300

林帝銮合家 RM230

乐捐RM200
1.拿督吴文君合家
2.邓合志合家
3.爪夷区州议员YB陈明发拨款
4.
傅华源合家
5.高渊新璋记饭店 
6.发兴棕油工业有限公司
7.罗裕和合家
8.林志辉合家
9.林鸽九合家
10.纪念已故潘奕旋
11.纪念已故许锦


乐捐RM100
1.高渊智慧补习中心
2.黄书强合家
3.明贸易(马)有限公司
4嘉嘉时装中心
5.温顺福合家
6.SK 26合家
7.罗如发市议员
8.李桂银合家
9.陈达宗合家
10.谢炎如合家
11.许玉文合家
12.黄志杰合家
13.杨美娇合家

嘉佳时装中心 RM60


乐捐RM50
1.许振兴合家
2.陈瑞荣合家
3.许锡辉合家
4.陈玟潮合家
5.纪赐贤合家
6.谢理汕合家
7.珍珠餐馆
8.魏国明合家
9.赖月心合家
10.陈皇成合家
11.杜晨希合家
12.陈南民合家
13.MR&MRS CHONG KEAN CHOON
14.陈亚祥夫妇
15.方记荣合家
16.华景搥车电漆
17.陈炳枝合家
18.陈美玲合家
19.陈国荣合家
20.李清吉合家
21.陈细历合家
22.关显基合家
23.罗俊吉合家
24.陈玟宾合家


乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.郭顺长合家
5.巫国釜合家
6.黄诗媚合家

乐捐RM20
1.张文宝同善
2.许来勇合家
3.李汶翎合家
4.陈祥禾合家

乐捐RM10
1.陈明崑同善
2.已故张如凤

PHANG CHIN EWE RM5


鸣谢:高渊新璋记饭店/陈俊雄同善报效午餐
          玲珑西饼店报效蛋糕
          方记荣报效自制蛋糕