Sunday, July 3, 2016

第66期(03/07/2016)颁发联谊慈善金RM13,500


1.纪亚汉  46岁  癌症  高渊  RM2000
2.陈清源  68岁  肠癌  高渊  RM2000
3.许门柳  60岁  肾病  高渊  RM2000
4.马永乐  41岁  肾病  高渊  RM2000
5.纪仁安  73岁  年老多病  高渊  RM2000
6.黄坤珠  56岁  瘫痪  北海 RM700
7.詹贵兰  59岁  子宫癌  大山脚  RM700
8.马顺隆  56岁  截肢  大山脚  RM700
9.MOHD KHAIRUL  23岁  肾病  巴里文打  RM700
10.BAKIAM  68岁 肾病  爪夷  RM700
温馨之家联谊会 RM5050

纪念已故梁水锦老太夫人  RM500

乐捐RM350
1.林革逎(鸽九)合家
2.林治辉(奥妙)合家


乐捐 RM200
1.发兴棕油工业有限公司
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.纪念已故潘奕旋
5.高渊新璋记饭店/陈俊雄合家
6.罗裕和合家
7.黄竸辉合家
8.纪念已故许锦招
9.李松泰合家 (泰国)乐捐RM150
1.CK ONG AGENCY
2.纪念已故戴培全


乐捐RM100
1.黄书强合家
2.林秋平合家
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装有限公司
7.陈文潮合家
8.杨美娇女士
9.SK 26
10.李桂银合家
11.陈瑞荣合家
12.许振兴合家
13.源兴棕油商
14.明贸易(马)有限公司
15.陈汉章合家
16.罗如发合家
17..张坤炎合家
18.黄建辉合家
19.徐来建合家
20.方记荣合家
21.建成企业
22.骆美丽合家.
23.纪念已故林鸿利老先生
24.郭顺长合家


乐捐RM50
1.黄种南合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.许木源合家
5.邓俊寿合家
6.陈美玲合家
7.陈立长合家
8.纪赐贤合家
9.罗木和合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.陈美丽合家
19.黄金典合家
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.TAN SOOI LEK
23.陈锐桄合家
24.谢利山合家
25.陈顺香合家
26.仁心洗肾中心
27.陈文彬合家
28.陈传发合家
29.陈俊生合家
30.ECOTEC INDUSTRY
31.SUPER CHARGE BATTERIES
32.纪宝利合家
33.张华泰合家
34.李旭弘
35.张仲杰合家
36.李青凉合家
37.许喜悦合家
38.许长辉合家
39.林荣联合家
40.周财巡合家
41.王荣顺合家
42.许为达合家
43.纪芳芳合家
44.IRENE TAN


李祥 RM35


乐捐RM30
1.纪启好同善
2.纪启仪同善
3.黄诗媚合家
4.纪锡源合家
5.巫国滏合家
6.林坤福合家
7.许来勇合家
8.陈福源合家
9.CHUAH LAN ING
10.张文宝同善
11.纪木冲合家
12.李清荣合家


乐捐RM20
1.李秀莉合家
2.纪念已故陈竉丰
3.纪念已故黄瑶香


乐捐RM10
1.林淑凌合家
2.林淑花合家
3.纪念已故张如凤
4.郑锶苹合家
5.罗森其合家
6.纪念已故纪两水
7.王美燕
8.TAN JUCK CHUAN

乐捐RM5
1.李坤丰
2.王巧娇
3.陈照伟


*名单和数额有待更改*


总共收入:RM13,500
(各负责单位请留意,如果有遗漏或者账目差距,请马上通知纠正,谢谢!)
鸣谢:高渊新璋记饭店报效午餐茶水,方记荣同善报效手工糕点,王荣顺同善报效菜粿