Sunday, June 1, 2014

第43期(01/06/14)颁发联谊慈善金 RM86001.蔡思敏  30岁  乳癌  高渊  RM1500
2.李泉乐  65岁  肾病  高渊  RM1500
3.林顺吉  34岁  大肠癌   北海  RM700
4.刘云龙  75岁  肾病  新邦安拔  RM700
5.林秀凤  56岁  肾病  新邦安拔  RM700
6.陈亚业  65岁  肾病  爪夷  RM700
7.张赐木  73岁  年老多病  大山脚  RM700
8.吴月妮  43岁  子宫癌  双溪大年  RM700
9.SUPRAMANIAM  63岁  肾病  爪夷  RM700
10.SHARIFA  46岁  肾病  新邦安拔  RM700有心人 乐捐RM3000  

乐捐RM250
1.林鸽九合家
2.林志辉合家


乐捐 RM200
1.YB 孙意志
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.发兴棕油工业有限公司
5.明贸易(马)有限公司
6.罗裕和合家
7.黄兢辉合家
8.纪念已故陈竉丰
9.纪念已故黄瑶香
10.高渊新璋记饭店/陈俊雄合家
11.前任YB陈明发
12.纪念已故许锦招
13.纪念已故潘奕旋

陈玟潮合家乐捐RM150乐捐RM100
1.黄书强合家
2.方记荣合家
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装中心
7.余源隆合家
8.杨美娇女士
9.SK 26
10.李桂银合家
11.陈瑞荣合家
12.罗如发市议员
13.源兴棕油商
14.明贸易(马)有限公司

乐捐RM50
1.罗木和合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.陈锐光合家
5.陈武兴合家
6.陈亚祥合家
7.许振兴合家
8.纪赐贤合家
9.李青凉合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.杜晨希合家
19.华景搥车电漆
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.TAN SOOI LEK
23.余沛芬合家
24.谢利山合家
25.陈玟宾合家
26.仁心洗肾中心
27.秦仕杰合家
28.李亚钟合家
29.谢宝鸾合家
30.徐贻袀合家
31.ECO TEC INDUSTRY 
32.SUPER CHARGE BATTERIES
33.陈俊生合家
34.陈顺香合家
乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.纪锡源合家
5.巫国釜合家
6.黄诗媚同善
7.林坤福合家


乐捐RM20
1.张文宝同善
2.无名氏
3.许来勇合家
4.林泉洲合家
5.李秀莉合家

乐捐RM10
1.黄志杰合家
2.纪念已故张如凤

鸣谢:高渊新璋记报效全场午餐。