Sunday, July 1, 2012

第21期(01/07/2012)颁发联谊慈善金RM6400

1.纪锡兴 45岁 肾病 高渊 RM1000
2.李月桂 57岁 肾病 爪夷 RM600
3.黄添昌 57岁 肾病 大山脚 RM600
4.陈汉财 49岁 肾病 新邦安拔 RM600
5.蔡永庆 63岁 肾病 新邦安拔 RM600
6.蔡奕彬 37岁 肾病 大山脚 RM600
7.吴乃东 64岁 肾病 大山脚 RM600
8.周莉萍 35岁 烧伤植皮 北海 RM600
9.温永坤 31岁 天生残缺 春江园 RM600
10.ANNAMAH 48岁 哮喘糖尿病 高渊 RM600

新春慈善金 RM1000
高渊温馨之家 RM1000


林保伸合家 RM500

乐捐RM200
1.拿督吴文君合家
2.邓合志合家
3.爪夷区州议员YB陈明发拨款
4.
傅华源合家
5.纪念已故潘奕旋
6.纪念已故许锦


高渊新璋记饭店 RM130

乐捐RM100
1.高渊智慧补习中心
2.黄书强合家
3.明贸易(马)有限公司
4嘉嘉时装中心
5.嘉佳时装中心
6.SK 26合家
7.罗如发市议员
8.李桂银合家
9.林志辉合家
10.谢炎如合家
11.许玉文合家
12.陈永得合家
13.黄志杰合家
14.林鸽九合家


乐捐RM50
1.许振兴合家
2.陈瑞荣合家
3.许锡辉合家
4.陈玟潮合家
5.纪赐贤合家
6.李清吉合家
7.珍珠餐馆
8.魏国明合家
9.赖月心合家
10..陈皇成合家
11.杜晨希合家
12.吴乙来合家
13.谢理汕合家
14.黄钲理合家
15.郑金风合家
16.洪春添,巫国釜
17.洪靖有合家
18.罗俊吉合家

乐捐RM30
1.许长辉合家
2.曾荣忠合家
3.陈传发合家
4.陈祥禾合家

傅銘靖合家 RM22

乐捐RM20
1.刘月清合家
2.已故李停裕
3.许勇来合家
4.李汶翎合家

乐捐RM10
1.张文宝
2.蓝盈娃
3.方锦裕
4.LIM SOOT WAH


 李明哲乐捐 RM8

~玲珑西饼店报效面包~
~陈武兴夫妇家制蛋糕~