Sunday, July 6, 2014

本家副主席陈俊雄同善报效尿片本家副主席陈俊雄同善发心捐出八箱尿片给BUKIT TENGAH 怡然精舍残障儿童收留所,由本会邓合志同善,许锡辉同善,戴清心同善,罗如发市议员,陈炳枝同善,陈武兴同善共同见证。

特别拨出RM8000慈善金于四个非盈利团体
1.怡然精舍儿童残障收留所  RM2000
2.威南洗肾中心  RM2000
3.巴里文打振鸾洗肾中心  RM2000
4.峇眼色海爱心洗肾中心  RM2000

第44期(06/07/2014)联谊慈善金 RM10,000


1.吴淑芳  31岁 乳癌  高渊  RM1500
2.张君贤  38岁 截肢  高渊  RM1500
3.何国华  68岁 肾病  双溪大年  RM700
4.李文强  80岁 肾病  双溪大年  RM700
5.林常发  60岁 肾病  双溪大年  RM700
6.杨亚妹  66岁 肾病  双溪大年  RM700
7.陈财源  63岁 肾病  双溪大年  RM700
8.林能祥  54岁 眼疾  北海  RM700
9.张梅君  46岁 乳癌  北海  RM700
10.MAGDALEN SHANTI  35岁 意外重伤  高渊  RM700
11.MAZNAH 40岁 心疾  瓜拉姆达  RM700
12.MOHD RIDDUAN 17岁 遗传糖尿病  瓜拉姆达  RM700


有心人 乐捐RM3000  
1971年培德同学会 RM1500
张罗秀合家  RM1000
善心人 RM500
众人  RM500

乐捐RM250
1.林鸽九合家
2.林志辉合家


乐捐 RM200
1.YB 孙意志
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.发兴棕油工业有限公司
5.高渊新璋记饭店/陈俊雄合家
6.罗裕和合家
7.黄兢辉合家
8.前任YB陈明发
9.纪念已故许锦招
10.纪念已故潘奕旋
11.曾道生合家

乐捐RM100
1.黄书强合家
2.方记荣合家
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装中心
7.陈来祝合家
8.杨美娇女士
9.SK 26
10.李桂银合家
11.陈瑞荣合家
12.罗如发市议员
13.源兴棕油商
14.明贸易(马)有限公司
15.纪念已故陈竉丰
16.纪念已故黄瑶香
17.刘先生合家
18.李亚钟合家

蔡秋娥合家 RM80


乐捐RM50
1.罗木和合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.许喜悦合家
5.IRENE TAN 
6.陈亚祥合家
7.许振兴合家
8.纪赐贤合家
9.李青凉合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.杜晨希合家
19.华景搥车电漆
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.TAN SOOI LEK
23.余沛芬合家
24.罗俊吉合家
25.陈玟宾合家
26.仁心洗肾中心
27.秦仕杰合家
28.陈文潮合家
29.陈传发合家
30.张健春合家
31.ECO TEC INDUSTRY 
32.SUPER CHARGE BATTERIES
33.陈俊生合家
34.陈顺香合家
35.陈锐光合家
36.纪念已故钟朝宝


乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.纪锡源合家
5.巫国釜合家
6.黄诗媚同善
7.林坤福合家
8.许来勇合家


乐捐RM20
1.张文宝同善
2.陈志强合家
3.陈木琴合家
4.林泉洲合家
5.李秀莉合家

乐捐RM10
1.黄志杰合家
2.林淑凌合家
3.林淑花合家
4.纪念已故张如凤

总共:RM13,260.00

鸣谢:高渊新璋记报效全场午餐。
信利贸易有限公司报效所有恩物。