Sunday, January 3, 2016

第61期(03/01/2016)联谊慈善金RM6300
1.李兰香  67岁  子宫癌  巴里文打  RM700
2.梅宝财  38岁  淋巴癌  大山脚  RM700
3.林亚兴  63岁  皮肤癌  双溪大年  RM700
4.马文溪  54岁  中风   巴东色海  RM700
5.郑雅高  78岁  肾病  大山脚  RM700
6.方秀玉  48岁  脑中风  北海  RM700
7.潘秋燕  65岁  肾病  美农  RM700
8.陈有财  52岁  脑部感染  槟城  RM700
9.MOGAN  47岁  截肢  高渊  RM700乐捐RM300
1.林革逎合家
2.林治辉合家
3.纪念已故戴培全

YB 孙意志 RM250

乐捐 RM200
1.发兴棕油工业有限公司
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.纪念已故潘奕旋
5.高渊新璋记饭店/陈俊雄合家
6.罗裕和合家
7.黄兢辉合家
8.纪念已故许锦招


乐捐RM150
1.CK ONG AGENCY

戴缪鹂合家RM125

陈君发合家  RM120
张月珍同善 RM120

乐捐RM100
1.黄书强合家
2.陈钦赐合家
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装中心
7.陈文潮合家
8.杨美娇女士
9.纪念已故许加源
10.李桂银合家
11.陈瑞荣合家
12.许振兴合家
13.源兴棕油商
14.明贸易(马)有限公司
15.陈汉章合家
16.罗如发市议员
17..张坤炎合家
18.骆美丽合家
19.徐来建合家
20.方记荣合家
21.陈国添合家

有心人 RM72


乐捐RM50
1.张仲华合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.许木源合家
5.邓俊寿合家
6.陈美玲合家
7.陈立长合家
8.纪赐贤合家
9.罗木和合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.LEMEI BEAUTY HOUSE
19.黄金典合家
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.TAN SOOI LEK
23.陈锐桄合家
24.谢利山合家
25.陈顺香合家
26.仁心洗肾中心
27.陈文彬合家
28.陈传发合家
29.陈俊生合家
30.ECOTEC INDUSTRY
31.SUPER CHARGE BATTERIES
32.纪宝利合家
33.张华泰合家
34.谢秀香合家
35.五星智慧幼儿园
36.张仲杰合家
37.李青凉合家李祥同善  RM35

乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.梁水锦女士
4.纪锡源合家
5.巫国滏合家
6.林坤福合家
7.许来勇合家
8.陈福源合家
9.CHUAH LAN ING
10.纪启好同善
11.张文宝同善
12.黄诗媚合家
13.纪木冲合家
14.咏声企业音乐
15.陈俊喆同善


乐捐RM20
1.陈俊铕同善
2.李秀莉合家
3.黄丽英同善
4.5675合家
5.纪念已故陈竉丰
6.纪念已故黄瑶香


乐捐RM10
1.黄志杰合家
2.林淑凌合家
3.林淑花合家
4.纪念已故张如凤
5.郑锶苹合家
6.罗森其合家
7.7585合家
8.王美燕同善
9.陈若川同善
10.张惠婵同善
11.陈映暔同善
12.林惠清同善
总共收入:RM8012
(各负责单位请留意,如果有遗漏或者账目差距,请马上通知纠正,谢谢!)
鸣谢:高渊新璋记饭店报效午餐茶水


信利贸易有限公司报效所有恩物