Sunday, April 6, 2014

第41期 (06/04/14)颁发联谊慈善金 RM8000


1.萧来洲  65岁  颈生瘤  高渊  RM1000
2.黄亚妹  65岁  乳癌      莪崙  RM700
3.郑培财  69岁  肾病      居林  RM700
4.施碧碹  52岁  淋巴癌  北海  RM700
5.吕振成  71岁  胆癌      北海  RM700
6.林方吉  45岁  大肠癌  北海  RM700
7.陈秋辉  46岁  鼻癌      爪夷  RM700
8.庄慧玲  66岁  肾病  亚罗士打  RM700
9.GOVINDASAMY  63岁  高渊   RM700
10.HALIMAH            62岁  高渊  RM700
11.CHE SAYANG     83岁  高渊  RM700有心人 乐捐RM3000  
慈善联谊会 拨出RM590
无名氏 乐捐RM450
陈达宗合家 乐捐 RM350
廖治强同善 乐捐RM300


乐捐RM200
1.YB 孙意志
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.发兴棕油工业有限公司
5.明贸易(马)有限公司
6.罗裕和合家
7.黄兢辉合家
8.林鸽九合家
9.林志辉合家
10.高渊新璋记饭店/陈俊雄合家
11.前任YB陈明发
12.纪念已故许锦招
13.纪念已故潘奕旋
14.纪念已故许金城

乐捐RM100
1.黄书强合家
2.方记荣合家
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装中心
7.8.杨美娇女士
9.SK 26
10.李桂银合家
11.陈瑞荣合家
12.罗如发市议员
13.纪念已故林巧娇
14.罗如发市议员
15.纪念已故陈竉丰
16.纪念已故黄瑶香乐捐RM50
1.陈文潮合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.张卓强合家
5.罗木和合家
6.陈亚祥合家
7.许振兴合家
8.纪赐贤合家
9.李青凉合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.杜晨希合家
19.华景搥车电漆
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.TAN SOOI LEK
23.黄钲理合家
24.谢理汕合家
25.陈玟宾合家


乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.纪锡源合家
5.巫国釜合家
6.黄诗媚同善
7.许来勇合家
8.黄建发合家
9.徐桂莲合家

乐捐RM20
1.张文宝同善
2.林坤福合家
3.纪念已故詹罗大历
4.陈金丕同善

乐捐RM10
1.黄志杰合家
2.纪念已故张如凤
3.陈加柔同善
4.林淑凌同善
5.庄丽霞同善
6.陈财熙合家
7.林国忠合家
8.MARY TYE KOOI HONG
9.GUI TYE WEI SENG
10.GUI TYE WEI CHYUEN 

乐捐 RM5.00
1.黄小璇同善
2.黄雅麟同善
3.黄瀞仪同善
4.张嘉芹同善
5.张文穿同善
6.张瀞文同善
7.张丞良同善
8.陈丽玲同善
9.林丽珍同善
10.张安北同善
11.徐桂君/林炫安
12.黄宝宝同善

总结:RM11,000鸣谢:
璋记饭店/陈俊雄合家报效全场午餐
玲珑西饼屋报效小点心
信利文具贸易报效日常用品