Sunday, April 10, 2016

第63期(10/04/16)联谊慈善金 RM9600


1.范赛电 67岁 肾病  高渊  RM2000
2.刘汉光 66岁 肾病  高渊  RM2000
3.林宝珠 40岁 肾病· 北海  RM700
4.钟金荣 47岁 癌症  大山脚 RM700
5.周赛玉 63岁 肾病  大山脚 RM700
6.罗原才 26岁 肾病  爪夷  RM700
7.朱启强 50岁 肾病  大山脚 RM700
8.陈顺平 50岁 肾病  B.S RM700
9.王清丽 62岁 肾病  B.S RM700
10.RAVI KUMAR 54岁 肾病  RM700


来吉花园居民  RM1000

温馨之家慈善金 RM490

乐捐RM350
1.林革逎合家
2.林治辉合家乐捐 RM200
1.发兴棕油工业有限公司
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.纪念已故潘奕旋
5.高渊新璋记饭店/陈俊雄合家
6.罗裕和合家
7.黄兢辉合家
8.纪念已故许锦招


乐捐RM150
1.CK ONG AGENCY
2.纪念已故戴培全乐捐RM100
1.黄书强合家
2.SK 26
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装中心
7.陈文潮合家
8.杨美娇女士
9.纪念已故许加源
10.李桂银合家
11.陈瑞荣合家
12.许振兴合家
13.源兴棕油商
14.明贸易(马)有限公司
15.陈汉章合家
16.罗如发合家
17..张坤炎合家
18.骆美丽合家
19.徐来建合家
20.方记荣合家
21.建成企业
22.邓俊寿合家
23.善心人士
24.四季灯光音响

李祥同善 RM90

戴缪鹂合家 RM80


乐捐RM50
1.张仲华合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.许木源合家
5.邓俊寿合家
6.刘颜英合家
7.陈立长合家
8.纪赐贤合家
9.罗木和合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.LEMEI BEAUTY HOUSE
19.黄金典合家
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.TAN SOOI LEK
23.陈锐桄合家
24.谢利山合家
25.陈顺香合家
26.仁心洗肾中心
27.陈文彬合家
28.陈传发合家
29.陈俊生合家
30.ECOTEC INDUSTRY
31.SUPER CHARGE BATTERIES
32.纪宝利合家
33.张华泰合家
34.谢秀香合家
35.李清荣合家
36.张仲杰合家
37.李青凉合家
38.林秋平合家
39.IRENE TAN
40.王荣顺合家
41.罗丽珠合家乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.梁水锦女士
4.纪锡源合家
5.巫国滏合家
6.林坤福合家
7.许来勇合家
8.陈福源合家
9.CHUAH LAN ING
10.纪启好同善
11.张文宝同善
12.黄诗媚合家
13.纪木冲合家
14.李坤丰,王巧娇
15.黄斯晴同善
16.纪念已故陈竉丰
17.纪念已故黄瑶香


乐捐RM25
谢利山
陈秀暹
谢珺亦
谢兢锐


乐捐RM20
1.李秀莉合家
2.黄丽英同善乐捐RM10
1.黄志杰合家
2.林淑凌合家
3.林淑花合家
4.纪念已故张如凤
5.郑锶苹合家
6.罗森其合家
7.纪念已故纪两水
8.王美燕同善
9.陈若川同善
10.张惠婵同善
11.陈映暔同善
12.林惠清同善
13.陈智雄同善
14.陈艳萍同善

*名单和数额有待更改*


总共收入:RM
(各负责单位请留意,如果有遗漏或者账目差距,请马上通知纠正,谢谢!)
鸣谢:高渊新璋记饭店报效午餐茶水,方记荣同善报效手工糕点

信利贸易有限公司报效所有恩物