Sunday, November 7, 2010

07 NOV 2010 慈善金总共RM36801.陈瑞和 35岁 鼻咽癌 新邦安拔 RM920
2.胡美湘 55岁 肾病 大山脚 RM920
3.连莲叶 79岁 肾病 华都村 RM920
4.林钦城 60岁 肾病 居林 RM920
温馨之家拨款RM2000以及善心人士名单如下:
1.傅华源合家 RM210
2.拿督吴文君合家 RM200
3.邓合志合家 RM200
4.广福宫慈善小组 RM200
5.嘉佳时装中心 RM200
6.嘉嘉时装中心 RM100
7.陈皇成合家 RM100
8.许振兴合家 RM100
9.黄书强合家 RM100
10.纪赐贤合家 RM100
11.黄杨南同善 RM50
12.李清吉合家 RM50
13.珍珠餐馆 RM50
14.李坤山同善 RM10
15.余柚甘同善 RM10
*智慧补习中心报效素炒米粉*
~~~积善之家必有余庆~~~

No comments: