Sunday, June 3, 2012

第20期(03/06/2012)颁发联谊慈善金RM7840
1.林巧琴  73岁  中风  高渊  RM1000
2.杨顺和  54岁  肾病  大山脚  RM760
3.黄坤财  57岁  肾病  大山脚  RM760
4.王水龙  62岁  肾病  大山脚  RM760
5.温美玉  64岁  肾病  甲抛峇底  RM760
6.刘细九  74岁  肾病  大山脚  RM760
7.黄文松  45岁  肾病  大山脚  RM760
8.庄文德  57岁  肾病  大山脚  RM760
9.THIAGARAJAN  41岁  肾病  爪夷  RM760
10.MANIKAM  51岁  肾病  峇都交湾  RM760
黄志杰合家 RM2000

新春慈善金 RM1000

高渊新璋记饭店/陈俊雄合家乐捐R750

高渊温馨之家 RM240 +(c/fRM80)

乐捐RM200
1.拿督吴文君合家
2.邓合志合家
3.爪夷区州议员YB陈明发拨款
4.
傅华源合家
5.纪念已故潘奕旋
6.纪念已故许锦


乐捐RM100
1.高渊智慧补习中心
2.黄书强合家
3.明贸易(马)有限公司
4嘉嘉时装中心
5.嘉佳时装中心
6.SK 26合家
7.罗如发市议员
8.李桂银合家
9.杨美娇女士
10.谢炎如合家
11.许玉文合家
12.陈永得合家


乐捐RM50
1.许振兴合家
2.陈瑞荣合家
3.许锡辉合家
4.陈玟潮合家
5.纪赐贤合家
6.李清吉合家
7.珍珠餐馆
8.魏国明合家
9.赖月心合家
10.陈皇成合家
11.杜晨希合家
12.吴乙来合家
13.许木源合家
14.陈文彬合家
15.MR & MRS CHONG KEAN CHOON
16.洪春添,巫国釜
17.洪靖有合家
18.罗俊吉合家
19.温顺福合家
20.陈美玲合家
21.陈国天合家
22.陈炳枝合家

乐捐RM30
1.许长辉合家
2.曾荣忠合家
3.纪启仪同善
4.罗坤福合家


乐捐RM20
1.已故黄杨南
2.已故李停裕
3.陈巧芝合家
4.林建安合家
5.许来勇合家
6.纪碧风合家
7.谢理汕合家

林抒凝小弟弟乐捐RM10


~玲珑西饼店报效面包~
~陈武兴夫妇家制蛋糕~

No comments: