Monday, September 3, 2012

第23期(02/09/2012)颁发联谊慈善金 RM7600


1.陈金安 43岁 癌症  高渊 RM1000
2.林有茂 62岁 截肢肾病  高渊  RM1000
3.刘宝忠 67岁 青光眼肾病  北海  RM700
4.黄吴胜 67岁 截肢 大山脚  RM700
5.许福万 62岁 肾病  北海  RM700
6.陈美丽 60岁 肾病  北海  RM700
7.江秀玉 78岁 肾病  北海  RM700
8.洪振和 76岁 肾病  北海  RM700
9.SHAMINI 13岁 无明病症  高渊  RM700
10.NOOR MOHAMAD  66岁 糖尿病失明 高渊 RM700高渊温馨之家 RM2000
新春慈善金 RM1000


高渊新璋记饭店 RM640


乐捐RM200
1.拿督吴文君合家
2.邓合志合家
3.爪夷区州议员YB陈明发拨款
4.
傅华源合家
5.纪念已故许锦

乐捐RM100
1.高渊智慧补习中心
2.黄书强合家
3.明贸易(马)有限公司
4嘉嘉时装中心
5.嘉佳时装中心
6.SK 26合家
7.罗如发市议员
8.李桂银合家
9.林志辉合家
10.谢炎如合家
11.许玉文合家
12.黄志杰合家
13.林鸽九合家
14.杨美娇合家
15.陈永德合家
16.李青凉合家
17.许金城合家


乐捐RM50
1.许振兴合家
2.陈瑞荣合家
3.许锡辉合家
4.陈玟潮合家
5.纪赐贤合家
6.李清吉合家
7.珍珠餐馆
8.魏国明合家
9.赖月心合家
10.陈皇成合家
11.杜晨希合家
12.吴乙来合家
13.MR&MRS CHONG KEAN CHOON
14.DEBI EKA YANTI
15.黎昌志合家
16.洪春添,巫国釜
17.洪靖有合家
18.陈炳枝合家
19.罗俊吉合家
20.已故林巧娇

乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.曾荣顺合家
5.陈传发合家

乐捐RM20
1.
陈艳莉合家
2.已故李停裕
3.许来勇合家
4.傅政威合家


乐捐RM10
1.李坤山
2.黄瑶香合家
3.已故张如凤

陈俊雄同善(高渊新璋记东主)报效咖哩鸡,炒米粉等等No comments: