Sunday, October 6, 2013

第36期(06/10/13)颁发联谊慈善金 RM7300


1.朱彩凤  65岁  帕金森  高渊  RM1000
2.朱碧丝  43岁  乳癌      爪夷  RM700
3.王月霞  41岁  大肠癌  大山脚  RM700
4.王春国  60岁  肾病      大山脚  RM700
5.谢秀华  69岁  骨刺      大山脚  RM700
6.苏锡宏  52岁  肾病      大山脚  RM700
7.谢绍维  31岁  肾病      北海      RM700
8.张继成  78岁  双脚辗残  大山脚  RM700
9.罗秀琼  73岁  肾病      大山脚  RM700
10.DORAISAMY 63岁  尿道瘤  高渊  RM700


温馨之家 RM715
捐血运动盈余 RM500
高渊新璋记饭店/陈俊雄合家乐捐RM300

乐捐RM200
1.前任YB陈明发
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.发兴棕油工业有限公司
5.傅华源合家
6.罗裕和合家
7.黄兢辉合家
8.林鸽九合家
9.林志辉合家
10.萤火虫茶餐室
11.纪念已故许锦招
12.纪念已故潘奕旋
13.纪念已故许金城


乐捐RM100
1.黄书强合家
2.黄建发合家
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装中心
7.明贸易(马)有限公司
8.杨美娇女士
9.罗如发市议员
10.SK 26
11.李桂银合家
12..陈瑞荣合家

张立渼同善 RM80

乐捐RM60

陈顺香合家
陈依薇合家乐捐RM50
1.陈文潮合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.无名氏
5.李青凉合家
6.陈亚祥合家
7.许振兴合家
8.纪赐贤合家
9.方记荣合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.杜晨希合家
19.华景搥车电漆
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.罗木和合家
23.MR&MRS CHONG KEAN CHOON
24.TAN SOOI LEK
25.李祥同善
26.纪俊义合家
27.谢理汕合家
28.YAU YIK YIN
29.陈玟宾合家
30.黄瑶香合家乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.纪锡源合家
5.巫国釜合家
6.黄诗媚同善


乐捐RM20
1.许来勇合家
2.李秀莉合家
3.林泉洲合家
4.张文宝同善


乐捐RM10
1.黄志杰合家
2.纪念已故张如凤

乐捐RM5
1.PHANG CHIN EWE 

鸣谢:
璋记饭店/陈俊雄合家报效全场素食午餐
玲珑西饼店报效自制蛋糕

No comments: