Sunday, November 2, 2014

第48期(02/11/2014)联谊慈善金与屠妖节特别拨款 RM90001.梁嘉初  29岁  脊槯水瘤  槟城  RM700
2.陈素英  67岁  肾病          北海  RM700
3.林亚娘  66岁  肾病          北海  RM700
4.张顺玉  61岁  中风          北海  RM700
5.陈来发  55岁  肾病   双溪大年 RM700
6.何旺年  52岁  肾病       大山脚 RM700
7.张花      57岁  肾病       大山脚 RM700
8.郭月娥  53岁  肾破裂      新板安拔  RM700
9.李键勤  21岁  慢性白血病  大山脚  RM700
10.SA'ARE  66岁  肾病        角头 RM700
11.DEWANE  54岁  肾病  新板安拔  RM500
12.PUNGKOLALI  29岁 肾病  居林 RM500
13.VALLI  39岁  肾病  大山脚   RM500
14.VENAM  47岁 肾病  大山脚  RM500


有心人乐捐 RM3000
陈秋顺合家 RM1000
纪念已故陈得河 RM550
六如轩佛堂 RM500

乐捐RM250
1.林鸽九合家
2.林志辉合家


乐捐 RM200
1.YB 孙意志
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.发兴棕油工业有限公司
5.高渊新璋记饭店/陈俊雄合家
6.罗裕和合家
7.黄兢辉合家
8.纪念已故许锦招
9.纪念已故潘奕旋

乐捐RM100
1.黄书强合家
2.方记荣合家
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装中心
7.陈文潮合家
8.杨美娇女士
9.SK 26
10.李桂银合家
11.陈瑞荣合家
12.罗如发市议员
13.源兴棕油商
14.明贸易(马)有限公司
15.纪念已故陈竉丰
16.纪念已故黄瑶香
17.纪念已故许宝琴


乐捐RM50
1.罗木和合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.许喜悦合家
5.邓俊寿合家
6.陈亚祥合家
7.许振兴合家
8.纪赐贤合家
9.王碧丝合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.杜晨希合家
19.华景搥车电漆
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.TAN SOOI LEK
23.陈锐桄合家
24.陈玟宾合家
25.陈顺香合家
26.仁心洗肾中心
27.秦仕杰合家
28.善仙人合家
29.陈传发合家
30.陈俊生合家
31.ECO TEC INDUSTRY 
32.SUPER CHARGE BATTERIES
33.纪宝利合家
34.陈钦赐合家
35.张华泰合家
36.SK 478 合家
37.李青吉合家

黄诗媚同善RM40

乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.纪锡源合家
5.巫国釜合家
6.林坤福合家
7.陈福源合家
8.许来勇合家

乐捐RM20
1.张文宝同善
2.李金全合家
3.李秀莉合家
4.林泉洲合家
5.陈美玲合家
6.颜子双合家
7.陈国添合家
8.纪念已故刘金凤

乐捐RM10
1.黄志杰合家
2.林淑凌合家
3.林淑花合家
4.纪碧凤合家
5.黄亚味合家
6.张惠婵合家
7.陈智雄合家
8.陈艳萍合家
9.王美燕合家
10.陈芳川合家
11.陈映暔合家12.纪念已故张如凤


总共:RM11,460

(各负责单位请留意,如果有遗漏或者账目差距,请马上通知纠正,谢谢!)

鸣谢:高渊新璋记报效午餐。
信利贸易有限公司报效所有恩物
方记荣同善报效自制糕点

No comments: