Sunday, December 2, 2012

第26期(02/12/2012)颁发联谊慈善金 RM6200


1.许天来 54岁 气管炎  高渊 RM1000
2.罗宝珠 45岁 癌症      高渊 RM1000
3.刘演光 61岁 糖尿失腿 北海 RM700
4.吴联相 53岁 乳癌    大山脚 RM700
5.黄吉成 64岁 肾病    大山脚 RM700
6.谢亚味 64岁 肾病    北海    RM700
7.杨文丰 53岁 胃癌   大山脚 RM700
8.RAVICHANDRAN 46岁 车祸 RM700捐血运动盈余 RM1500
高渊温馨之家 RM300
高渊新璋记饭店 RM230


乐捐RM200
1.拿督吴文君合家
2.邓合志合家
3.爪夷区州议员YB陈明发拨款
4.
傅华源合家
5.纪念已故许锦

无名氏乐捐RM160

乐捐RM100
1.高渊智慧补习中心
2.黄书强合家
3.明贸易(马)有限公司
4嘉嘉时装中心
5.嘉佳时装中心
6.SK 26合家
7.罗如发市议员
8.李桂银合家
9.林志辉合家
10.谢炎如合家
11.许玉文合家
12.黄志杰合家
13.林鸽九合家
14.杨美娇合家
15.许金城合家


乐捐RM50
1.许振兴合家
2.陈瑞荣合家
3.许锡辉合家
4.陈玟潮合家
5.纪赐贤合家
6.秦万隆合家
7.珍珠餐馆
8.魏国明合家
9.赖月心合家
10.陈皇成合家
11.杜晨希合家
12.吴乙来合家
13.MR&MRS CHONG KEAN CHOON
14.陈英祥合家
15.洪春添,巫国釜
16.洪靖洧合家
17.陈炳枝合家
18.许喜悦合家
19.陈南民合家
20.许廷丰合家
21.温顺福合家
22.李清吉合家
23.NG SENG KOOI
24.陈细历合家
25.善心人士

乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.曾荣忠合家

乐捐RM20
1.陈艳莉合家
2.张文宝同善
3.许来勇合家
4.黄俊发同善
5.李宝顺合家
6.谢理汕合家

乐捐RM10
1.MDM TAN GAIK HEOK
2.已故张如凤


鸣谢:高渊新璋记饭店/陈俊雄同善报效午餐
          陈玟潮同善烧猪肉
          李青吉夫妇亲煮美味食物

No comments: