Sunday, January 6, 2013

第27期(06/01/2013)颁发联谊慈善金 RM7000


1.吴凯温 10岁 恶性脑瘤  吉辇  RM700
2.黄彩云 46岁 乳癌          北海  RM700
3.谢志春 55岁 中风      峇东埔  RM700
4.林永华 67岁 肾病          居林  RM700
5.黎亚历 62岁 残废      大山脚  RM700
6.陈淑音 43岁 糖尿高血  北海  RM700
7.方宝振 51岁 糖尿中风  北海  RM700
8.黄锦义 28岁 羊癫症      北海  RM700
9.ANBUSELVAN 6岁 心脏有孔  高渊  RM700
10.ZAINAB 49岁 肾病 峇眼色海 RM700


捐血运动盈余 RM1500
高渊温馨之家 RM500
高渊新璋记饭店 RM210


乐捐RM200
1.拿督吴文君合家
2.邓合志合家
3.爪夷区州议员YB陈明发拨款
4.
傅华源合家
5.纪念已故许锦
6.发兴棕油工业有限公司
7.林丽婉(婉姬)合家
8.林志辉合家
9.林鸽九合家
10.纪念已故潘奕旋


乐捐RM100
1.高渊智慧补习中心
2.黄书强合家
3.明贸易(马)有限公司
4嘉嘉时装中心
5.嘉佳时装中心
6.SK 26合家
7.罗如发市议员
8.李桂银合家
9.陈文彬合家
10.谢炎如合家
11.许玉文合家
12.黄志杰合家
13.杨美娇合家
14.许金城合家


乐捐RM50
1.许振兴合家
2.陈瑞荣合家
3.许锡辉合家
4.陈玟潮合家
5.纪赐贤合家
6.陈冠杏合家
7.珍珠餐馆
8.魏国明合家
9.赖月心合家
10.陈皇成合家
11.杜晨希合家
12.陈南民合家
13.MR&MRS CHONG KEAN CHOON
14.陈亚祥夫妇
15.洪春添,巫国釜
16.洪靖洧合家
17.陈炳枝合家
18.陈秋荣合家
19.温顺福合家
20.李清吉合家
21.陈细历合家
22.傅政威合家
23.罗俊吉合家

谢理汕合家 RM40

乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.曾荣忠合家

乐捐RM20
1.张文宝同善
2.许来勇合家
3.陈玟宾合家

乐捐RM10
1.陈明坤同善
2.已故张如凤


鸣谢:高渊新璋记饭店/陈俊雄同善报效午餐
         

No comments: