Sunday, September 7, 2014

第46期(07/09/14)联谊慈善金颁发RM86001.陈坤城  62岁  肝癌  高渊港口  RM1500
2.陈记顺  46岁  心脏手术  高渊  RM1500
3.陈振兴  51岁  瘫痪          槟城  RM700
4.吕秀萍  41岁  装心电池  槟城  RM700
5.张声伟  38岁  肺癌          爪夷  RM700
6.杨清燕  43岁  乳癌       大山脚 RM700
7.张开明  73岁  脑溢血   大山脚 RM700
8.倪来兴  56岁  肾病   双溪大年 RM700
9.NURUL SHAHIRAH  16岁 地中海贫血症  瓜拉姆达  RM700
10.RAJA A/L SIVASAMY  59岁 心脏手术  高渊  RM700


有心人乐捐 RM3000

纪念已故黄杨南 RM1000
黄秋月合家 RM1000


乐捐RM250
1.林鸽九合家
2.林志辉合家


乐捐 RM200
1.YB 孙意志
2.拿督吴文君合家
3.邓合志合家
4.发兴棕油工业有限公司
5.高渊新璋记饭店/陈俊雄合家
6.罗裕和合家
7.黄兢辉合家
8.纪念已故许锦招
9.纪念已故潘奕旋

乐捐RM100
1.黄书强合家
2.方记荣合家
3.许玉文合家
4.智慧补习中心
5.谢炎如合家
6.嘉嘉时装中心
7.张健春合家
8.杨美娇女士
9.SK 26
10.李桂银合家
11.陈瑞荣合家
12.罗如发市议员
13.源兴棕油商
14.明贸易(马)有限公司
15.纪念已故陈竉丰
16.纪念已故黄瑶香
17.陈玟宾合家
18.李亚钟合家
19.陈文潮合家

乐捐RM50
1.罗木和合家
2.许锡辉合家
3.李清吉合家
4.许喜悦合家
5.邓俊寿合家
6.陈亚祥合家
7.许振兴合家
8.纪赐贤合家
9.李青凉合家
10.陈炳枝合家
11.关显基合家
12.嘉佳时装中心
13.陈皇成合家
14.赖月心合家
15.陈南民合家
16.魏国明合家
17.珍珠餐室
18.杜晨希合家
19.华景搥车电漆
20.温顺福合家
21.李汶翎,傅柕柔,傅銘靖
22.TAN SOOI LEK
23.陈锐桄合家
24.林景超合家
25.陈顺香合家
26.仁心洗肾中心
27.秦仕杰合家
28.龙瑞玉合家
29.陈传发合家
30.陈俊生合家
31.ECO TEC INDUSTRY 
32.SUPER CHARGE BATTERIES


乐捐RM30
1.许长辉合家
2.纪启仪同善
3.纪启好同善
4.纪锡源合家
5.巫国釜合家
6.黄诗媚同善
7.林坤福合家
8.陈福源合家
9.李奎兴合家
10.许来勇合家

乐捐RM20
1.张文宝同善
2.陈凯璇合家
3.李秀莉合家
4.林泉洲合家
5.纪念已故钟朝宝
6.纪念已故刘金凤
7.詠声音乐中心

乐捐RM10
1.黄志杰合家
2.林淑凌合家
3.林淑花合家
4.纪念已故张如凤
5.胡智评合家
6.李祥同善

总共:RM11,300

鸣谢:高渊新璋记报效午餐。
信利贸易有限公司报效所有恩物
玲珑西饼屋报效糕点

No comments: